Bestyrelsen pr. 14.11.2018

Formand: 
Henrik Poulsen 
Lauggårds Vænge 32  
Tlf. 29 88 78 52

Næstformand:
Niels Jacob Damsholt Bruun
Lauggårds Vænge 36
Tlf. 20 23 10 97

Kasserer:
Kurt Pedersen
Lauggårds Allé 24B  
Tlf. 39 69 15 25

Sekretær:
Nellie Beyer
Lauggårds Vænge 14 
Tlf. 20 45 65 52

Bestyrelsesmedlem:
Ida Hornshøj Kristiansen
Lauggårds Allé 24 A 
Tlf. 22 73 74 14

Suppleant:
Allan Hansen
Lauggårds Allé 28
Tlf. 61 33 93 18