Bestyrelsen pr. 15.1.2017

Formand: 
Henrik Poulsen 
Lauggårds Vænge 32  
tlf. 29 88 78 52

Næstformand:
Niels Jacob Damsholt Bruun
Lauggårds Vænge 36
Tlf 20 23 10 97

Kasserer:
Kurt Pedersen
Lauggårds Allé 24B  
Tlf. 39 69 15 25

Sekretær:
Nellie Beyer
Lauggårds Vænge 14 
Tlf. 20 45 65 52

Bestyrelsesmedlem:
Ib Christensen
Lauggårds Vænge 2 
39 67 88 78

Suppleant:
Allan Hansen
Lauggårds Allé 28
Tlf.61339318