VELKOMMEN TIL HJEMMESIDE FOR GRUNDEJERFORENINGEN LAUGGÅRD 

 

 

Infomøde om fjernvarme 23/5/22 kl. 17.00


Grønnemosegård og Søborgmagle grundejerforening har arrangeret et møde den 23/5 kl. 17.00 om fjernvarme i Maglegårdsgårdskvarteret, hvor blandt andet direktøren for Gladsaxe fjernvarme kommer.

Vi har fået mulighed for at deltage. Dem der er interesseret må gerne melde tilbage, hurtigst muligt, til Niels Jakob på info@lauggaardgrund.dk eller på SMS på 21708153 så der bookes et stort nok lokale.

Mødet bliver afholdt på Mørkhøj Skole.

PS husk også at sætte kryds i kalenderen den 26/6/22 VEJFEST 

 

Hygge i vænget under lock-down